Section: forum

Title: Et mediesenter ble forløperen for NLA Gimlekollen
Historisk oversikt og personlige minner
ved 40 årsjubileet september 2021

Author: Asbjørn Kvalbein

Institution / Affiliation: NLA University College, Kristiansand

Abstract

Ideen om en spesialutdanning i media og kommunikasjon trengte en lang modningstid. Men da viktige forutsetninger var avklart, gikk det forholdsvis fort å reise en stor institusjon på Gimlekollen i Kristiansand. Jeg fulgte hele denne oppstartsprosessen og vil gjerne fortelle om noen hovedlinjer slik jeg husker dem.

Image
PDF

28.02.2022Theofilos 2021-1/2Share this Post

Published by NLA University College

In partnership with Johannelund School of Theology


Image