Content


intro 

Theofilos framtid

Stefan Lindholm / pp. 1-2

I dette nummer…

Stefan Lindholm / pp. 2-3


forum

Två innehåll, två verkligheter, del II

Francis Schaeffer / pp. 4-10

Kristi herredømme over alt liv, del II

Dick Keyes / pp. 11-22

Sannolikheten för Jesus uppståndelse

Richard Swinburne / pp. 23-40

Alt du vet er fremdeles feil...

Chris Wales / pp. 41-50

Ber kristne bruke hodet

Tore Hjalmar Sævik / pp. 51-53

Materialismens magiker: Fantasi og forkynnelse hos Richard Dawkins

Bjørn Are Davidsen/ pp. 54-64


biblos

Open access

Learn More