Content


intro 

Om teologins möjligheter i dag

Stefan Lindholm / pp. 389-391


academia

peer-reviewed articles / vitenskapelige publikasjoner

Livssynsjournalist i skvis mellom ulike forventninger

Hilde Kristin Dahlstrøm / pp. 392-403

The Joint Declaration and official discussion in the Finnish Lutheran Church - A Clarification or an Obscuration?

Simo Kiviranta og Timo Laato / pp. 404-420

Den luksuriøse kroppen -En kritisk drøftelse av Jean Baudrillard’s kroppskonsept i lys av hans postmoderne tenkning om hyperrealitet

Ove Sæle / pp. 421-435

Reassessing Christian Mission as an Anthropological Study Object

Asle F. Jøssang / pp. 436-444

No Confusion in My Solution
- Reply to Sebastian Rehnman

Atle Søvik / pp. 445-449


forum

Det er jo bare underholdning – eller? Om livssynsformidling i den populære tv-serien The Big Bang Theory

Ingvild Thu Kro / pp. 450-466

Liberalismens teologiska rötter - En recensionsartikel om Inventing the Individual

Daniel Ringdahl / pp. 467-479

Hvorfor akkurat Jesus?
En rapport fra et trosopplæringsprosjekt

Stefan Fisher-Høyrem / pp. 480-488

Är den sekulära vetenskapen förutsättningslös?

Ola Hössjer / pp. 489-496

Bibelen som misjonens hjerte

Knud Jørgensen / pp. 497-506

Replik till Ray Baker om helvetet

Stefan Swärd / pp. 507-509

Slutreplik till Swärd

Ray Baker / pp. 510-511


nota bene!

Theofilos Supplement

Redaksjonen / p. 512


biblos

Book review. Alexander Pruss: One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics

Josef Edebol / p. 513-514

Open access

Learn More