Podcast


We invite you to listen to podcasts with engaging conversations and interviews
related to recent themes, issues and articles in Theofilos.

The various episodes will give you a taste of what you’ll find in our journal
– and this will hopefully inspire you to read and explore!

The podcasts are produced and published by Damaris Norway
in Norwegian / Swedish or English.

Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur (podbean.com)Theofilos

är en nordisk fackgranskad tidskrift för studiet av teologi, filosofi och kultur och närliggande områden. Tidskriften utkommer regelbundet två gånger per år och tillfälligtvis med temanummer (Theofilos Supplement). Dess övergripande syfte är att presentera, analysera och diskutera den kristna trons sanning och relevans. Tidskriften publiceras av NLA Høgskolen i Kristiansand, Norge, i samarbete med i samarbete med Johannelunds teologiska högskola, Uppsala, Sverige. Varje nummer innehåller tre oberoende avdelningar: fackgranskade artiklar (academia), kritiska diskussioner och analyser (forum) och bokrecensioner (biblos).

Theofilos

er et nordisk fagfellevurdert tidsskrift for studier av teologi, filosofi og kultur og beslektede fagfelt. Tidsskriftet kommer ut fast to ganger årlig, og iblant med ekstra temanummer (Theofilos Supplement). Tidsskriftets overordnede hensikt er å presentere, analysere og drøfte den kristne troens sannhet og relevans. Det publiseres av NLA Høgskolen i Kristiansand, Norge, i samarbeid med Johannelunds teologiska högskola, Uppsala, Sverige. Hvert nummer inneholder tre uavhengige avdelinger: fagfellevurderte artikler (academia), kritiske diskusjoner og analyser (forum) og bokanmeldelser (biblos).

Invitation to contribute


Writers are welcome to contribute manuscripts to academia, forum or biblos.

Skribenter är välkomna att bidra med manus till academia, forum eller biblos.

Skribenter er velkomne til å bidra med manus til academia, forum eller biblos.

Authors guidelines