Content


intro 

Sann tro banar väg för social reformation

Stefan Gustavsson / pp. 121-122

Theofilos blir open access-tidsskrift

Lars Dahle / p. 122

I dette nummer…

Lars Dahle / p. 123


academia

peer-reviewed articles / vitenskapelige publikasjoner

Bäddar luthersk tvåregementslära för politisk uddlöshet? – En kritik av Carl-Henrik Grenholms tes i boken Tro, moral och uddlös politik: Om luthersk etik

Tomas Nygren / pp. 124-137

Reformasjon og kyrkjekamp – Då Den norske kyrkja utfordra tysk lutherdom

Egil Morland / pp. 138-146

Den gyldne regel som basis i globaletikken – Er etikkens grundlag kompatibelt hos Jesus af Nazareth og Immanuel Kant

Carsten Elmelund Petersen / pp. 147-160

Ordination and Women – A Case Study in the Historiography of The Evangelical Free Church of America

David M. Gustafson, Gregory C. Strand / pp. 161-193


forum

Agreeing to disagree

Atle Ottesen Søvik, Francis Jonbäck / pp. 194-195

Att återskapa hälsan i hjärtas ögon – Några kristna perspektiv på människans längtan efter lycka med särskild utgångspunkt hos Augustinun

Kjell O. Lejon / pp. 196-208

Resurrection: faith or fact?
Miracle not required?

Peter S. Williams / pp. 209-231

In Memoriam: Michael Green (1930-2019) – Thinker and apologist

Alister E. McGrath / pp. 232-237


biblos

biblos-om aktuelle bøker

Bjørn Hinderaker / p. 238

Book review. Lennart Sjöström, red: Innan murarna föll. Svenska kyrkan under kalla kriget

Gunnar Hyltén-Cavallius / pp. 238-240

Book review. Leif Nordenstorm, red: Med god ordning och efter Guds vilja. En antologi om kyrkorätt

Kjell O. Lejon / pp. 240-242

Book review. Gunnar Hyltén-Cavallius: Rännil blev till flod. Nätverket kring 68-kyrkan och tidskriften Inter Nos I Lund

Kjell O. Lejon / pp. 113-115

Book review. Agustin Fuentes, Aku Visala eds: Conversations on human nature

Gregory J. Laughery / p. 244

Book review. C. Lilley, D. J. Pedersen eds: Human origins and the image of God. Essays in honor of J. Wentzel van Huysteen

Gregory J. Laughery / pp. 244-246

Mark Cosgrove: The brain, the mind, and the person within. The enduring mystery of the soul.

Gregory J. Laughery / pp. 246-247

John F. Haught: The new cosmic story. Inside our awakening universe

Gregory J. Laughery / pp. 247-248


nota bene

Apologetikk i Norden

Bjørn Hinderaker / pp. 238

Lausanne Europe 2020 Conversation and gathering: Vision and outcomes

 / pp. 251-252

Open access

Learn More