Content


intro 

Om bildning i krigstider

Stefan Lindholm/ pp. 253-254

I dette nummer…

Stefan Lindholm / p. 254-255


academia

peer-reviewed articles / vitenskapelige publikasjoner

Transhumanism, Truth and Equality:
Does the Transhumanist Vision Make Sense?

Knut Alfsvåg / pp. 256-267

EFS, ansgarieförbund, götiskt nyevangeliskt förbund eller SMF? Den nyevangeliska väckelserörelsens samordningsförsök t.o.m. 1878

Torbjörn Larspers / pp. 268-291

The Report of the Constitutional Committee of the Finnish Lutheran Church on the Joint Declaration -An Attempt to Crumble the Doctrinal Foundation of the Lutheran Chruch

Simo Kiviranta og Timo Laato / pp. 292-303


forum

”Kyrkan förlorade mig” -Varför lämnar så många unga den kristna församlingen, och vad kan vi göra för att motverka detta?

Jonas Nordén / pp. 304-317

Western Europe – Marginalization of Christians through Secularization?

Lars Dahle / pp. 318-328

Apologetikk for allmenne sannheter

Bjørn-Are Davidsen / pp. 329-338

A Brief Introduction to and Defence of the Modern Ontological Argument

Peter S. Williams / pp. 339-344


nota bene!

Freedom of Belief & Christian Mission

 / p. 345

Veritas-konferansen 2015

 / p. 346

Rosenius 1816-2016 teolog, författare, själavårdare - Kyrkohistoriskt symposium på Johannelunds teologiska högskola, Uppsala, 3-4 februari 2016 på 200 års-dagen av Rosenii födelse

 / p. 347

Stor interesse for fagdagen
«Jesus på livssynstorget»

 / p. 348


biblos

Book review. Michael Hanby: No God, No Science? Theology, Cosmology, Biology

Andreas Nordlander / pp. 349-352

Book review. K.G. Hammar: Släpp fången loss! ”Gud” bland metaforer och apofatiska provisorier

Stefan Lindholm / pp. 352-354

Open access

Learn More