Section: forum

Title: Ateism som en meningsskapande livsåskådning?

Author: Fernando Vasquez

Abstract

I denna artikel kommer jag att jämföra två böcker som diskuterar frågan huruvida ateism kan vara existentiell relevant - Francis Jonbäcks Meningsfullt liv och Martin Hägglunds Vårt enda liv: sekulär tro och andlig frihet. Jonbäck och Hägglund tar sig an den existentiella utmaning som en del ateister menar att en sekulär livsåskådning måste komma tillrätta med. Utmaningen syftar på ifrågasättandet av ateismens funktionalitet som en livsåskådning och rör huruvida ateism kan berättigas i förhållande till människans existentiella behov.

Image
PDF

26.02.2021


26.02.2021


Theofilos 2020-2-3Share this Post