Content


intro 

Problemet med det multimediale samfunnet 

Kåre Melhus /pp. 209- 210

I dette nummer …

Lars Dahle/ pp. 210- 211


academia

peer-reviewed articles / vitenskapelige publikasjoner

Eskatologien i Landstads salmer

Egil Sjaastad / pp. 212- 231 

Predikan som kommunikation av Evangeliet. Om C. O. Rosenii förkunnelsesätt speglat i bevarade predikoutkast från 1860-talet

Torbjörn Larspers / pp. 232- 251 

Kierkegaards kommunikationsstrategi. Direkt–indirekt meddelelse och kristendomens hur

Tomas Bokedal / pp. 252- 264 

Bibelens absolutte ufeilbarlighet – et enhetlig dogme? Viktigheten av å skjelne mellom ulik argumentasjon til støtte for Bibelens absolutte ufeilbarlighet

Simeon Ottosen / pp. 265- 275 

Populismens existentiella dimensioner: Sverigedemokrater och kyrkor i den flytande moderniteten

Joel Halldorf / pp. 276- 290 

Profetiene om Donald Trump, USA og NAR-bevegelsen. En kritisk undersøkelse av profetier om Donald Trump, USA og Guds rike innen New Apostolic Reformation- bevegelsen

Arne Helge Teigen / pp. 291- 309 

Når skjermene inntar kirkerommet - om bruk av presentasjonsteknikk i gudstjenester

Hans-Olav Hodøl / pp. 310 329 


forum

John Stott (1921-2011). En evangelikal kyrkofader

Per-Axel Sverker / pp. 330- 332 

Ateism som en meningsskapande livsåskådning?

Fernando Vasquez / pp. 333- 339

Mannen som kvinnans huvud – en exegetisk och praktisk mellanväg

Olof Edsinger / pp. 340- 353 

Responsible Apologetics: Philosophical Reflections on John Warwick Montgomery’s Always Be Ready: A Primer on Defending the Christian Faith (1517 Publishing, 2018)

Peter S. Williams / pp. 354- 372 

Trump - stöd, kritik och kulturkamp

Kjell O. Lejon / pp. 373- 381 

The Place of Imaginative Literature in the Christian Life

Karen Swallow Prior / pp. 382- 389 

Kirken og velferdsstaten

Aud V. Tønnesen / pp. 390- 393


biblos

Biblos - innledning og anmeldelser

Bjørn Hinderaker (red.) / pp. 394- 407 


nota bene

Open access

Learn More