Section: forum

Title: Kirken og velferdsstaten

Author: Aud V. Tønnesen

Abstract

I Norge ble etterkrigstidens politiske ambisjoner om en omfattende velferdsstat møtt med kritikk fra deler av den kirkelige elite. Denne kritikken er igjen aktuell i forbindelse med en nylig fremlagt doktoravhandling.
Nick Spencer, som er tidligere forskningsdirektør for tenketanken Theos i England og nå forsker, utfordrer med sin doktoravhandling Multi-dimensional personhood and the welfare state til teologisk nytenkning om velferdsstaten og forholdet mellom kirke og velferdsstat. Det er både relevant og riktig. Det er imidlertid samtidig viktig å understreke at en referanse til velferdsstaten ikke er noen generell referanse til like former for stater. Det er relativt store variasjoner mellom velferdsstater i Europa, noe som er knyttet til nasjonalstatenes historiske utforming og til den politiske utvikling i respektive land.

Image
PDF

26.02.2021


26.02.2021


Theofilos 2020-2-3Share this Post