Section: intro

Title: Problemet med det multimediale samfunnet

Author: Kåre Melhus

Institution / Affiliation: NLA Høgskolen Kristiansand

Abstract

Det er ikke antall kanaler og plattformer som sikrer demokratiet vårt. Det fungerer bare så lenge vi respekterer hverandre som mennesker med rett til divergerende meninger.

Image
PDF

26.02.2021


26.02.2021


Theofilos 2020-2-3Share this Post

Published by NLA University College

In partnership with Johannelund School of Theology


Image