Section: biblos

Title: biblos - anmeldelser

Author: Bjørn Hinderaker (bokredaktør)

Institution / Affiliation: NLA Høgskolen

 

Abstract

Kjell O. Lejon: Book review. Sven-Erik Brodd & Gunnar Weman. Prästgårdsteologi. Församlingspräster under 1900-talets andra hälft utmanar 2020-talets kyrka.  

Thomas Nygren. Book review. Bethelbekännelsen 1933. Ett lutherskt försök. 

Image
PDF

28.02.2023Theofilos 2022-1/2Share this Post

Published by NLA University College

In partnership with Johannelund School of Theology


Image