Content


intro 

Inspel från den skandinaviska sekularismens guldfiskskål

Per Ewert /pp. 1-2

I dette nummer …

Lars Dahle / pp. 2-3


academia

peer-reviewed articles / vitenskapelige publikasjoner

Guds aktualitet: Kirkefedrene og den greske logos

Ståle Johannes Kristiansen / pp. 4-19

Det naturalistiska paradigmets framgångar - en utmaning för teism?

Fernando Vasquez / pp. 20-32

Meningsfull tro i sosiokulturell kontekst. En undersøkelse av forholdet mellom gudsåpenbaring og kultur

Asle Jøssang / pp. 33-48

En by og en familie som på 1800-tallet ble preget av Hans Nielsen Hauges virksomhet 

Live Danbolt Drange / pp. 49-62

Karismatisk prototyp-kristologi, kvantefysikk og nevrovitenskap. En undersøkelse og vurdering av karismatisk- teologiske begrunnelser for at kristne kan gjøre undergjerninger som Jesus 

Arne Helge Teigen / pp. 63-83


forum

Apologetics: Learning from C. S. Lewis  

Alister E. McGrath / pp. 84-89

Kalāmargumentet för Guds existens

Sebastian Ibstedt och David Kärrsmyr / pp. 90-109

Kristen apologetikk som teologi, kommunikasjon og misjonalt perspektiv

Lars Dahle / pp. 110-116

Veritasprosjektet som innovasjon og verdiskapning innenfor kristen apologetikk i Norge

Bjørn Hinderaker / pp. 117-129

«Jeg er Den Andre»: Interkulturell kommunikasjon – hvorfor og hvordan

Asle Jøssang / pp. 130-141

The Lausanne Movement Responds to European Challenges

Kåre Melhus / pp. 142-150

An Interdisciplinary Inquiry into Dating the Fourth Gospel, Part II: Other Evidence

Peter S. Williams / pp. 151-161

Secular or Biblical, community or individual? The role of values in Scandinavian Social Democracies

Per Ewert / pp. 162-171

Hvordan kan vi bygge bro over skellet mellem analytisk og kontinental teologi?

Michael Agerbo Mørch / pp. 172-186

Apologetics beyond arguments. En kort introduktion til en afhandling om apologetikens natur og metode

Emil Børty Nielsen / pp. 187-194


biblos

biblos - anmeldelser

Bjørn Hinderaker (red.) / pp. 195-197


nota bene

Theofilos 2023:2 - Call for Papers: Thomas Aquinas

p. 198

Theofilos 2024:2 - Call for Papers: C. S. Lewis

p. 199

Open access

Learn More