Section: forum

Title: Hvordan kan vi bygge bro over skellet mellem analytisk og kontinental teologi?

Author: Michael Agerbo Mørch

Institution / Affiliation: Dansk Bibelinstitut / Fjellhaug Internasjonale Høgskole

 

Abstract

I denne artikel undersøges mulighederne for at bygge bro mellem de kontinentale og analytiske traditioner i systematisk teologi. Dette problem behandles av forfatteren i fire trin: 

“Først vil jeg forklare, hvordan jeg forstår problemstillingen, herunder hvad jeg forstår som årsagen til den kløft, jeg søger at bygge bro over. Det andet og tredje trin handler om at identificere mere præcist, hvad kontinental og analytisk teologi er. Hvad er de vigtigste kendetegn ved disse traditioner? Herefter vil jeg i det fjerde trin analysere konflikten nærmere under overskrifterne ‘tilsyneladende uoverensstemmelser’, ‘forskellige interesser’ og ‘mulig kompatibilitet mellem traditionerne’.” 

Forfatteren giver en række forslag til, hvordan der kan bygges bro mellem traditionerne, samtidig med at han kritisk forsøger at bestemme, hvad mæglingen forsøger at forene, samt hvad som ikke kan forenes uden at dispensere for ufravigelige indholdsbestemmelser i de forskellige traditioner.

Image
PDF

28.02.2023Theofilos 2022-1/2Share this Post

Published by NLA University College

In partnership with Johannelund School of Theology


Image