Section: intro

Title: I dette nummer …

Author: Lars Dahle

Institution / Affiliation: NLA Høgskolen

 

Abstract

Velkommen til et nytt dobbeltnummer av Theofilos. Som vanlig kan vi by på et rikholdig og variert innhold. I den innledende lederartikkelen får vi et innspill fra den skandinaviske sekularismens gullfisk-skål.
De fem bidragene i academia representerer en betydelig bredde i tematikk og perspektiv. Alister McGrath bidrar med introduksjonsartikkelen i forum om hva vi kan lære av C. S. Lewis som apologet. De neste tre artiklene i forum har også temaer fra apologetikkens verden. De påfølgende tre artiklene representerer et bredt tverrfaglig spektrum, mens tre doktordisputaser i løpet av 2022 danner utgangspunkt for de tre siste artiklene i forum.

biblos inneholder to lesverdige bokanmeldelser, mens nota bene presenterer to ulike «Call for Papers» i regi av Theofilos.

God lesing!

Image
PDF

28.02.2023Theofilos 2022-1/2Share this Post

Published by NLA University College

In partnership with Johannelund School of Theology


Image