Section: intro

Title: Inspel från den skandinaviska sekularismens guldfiskskål

Author: Per Ewert

Institution / Affiliation: Claphaminstitutet, Sverige

 

Abstract

Just före publiceringen av denna utgåva av Theofilos har även årets version av världskulturkartan från World Values Survey presenterats. Förändringarna är små jämfört med 2020 års version, men låt mig poängtera några centrala poänger.
Det ligger en paradox i att just de protestantiska länderna, med sitt lutherska arv av Skriften och Kristus allena, har genomgått en så stark sekularisering. Där det för några sekler sedan betraktades som närmast otänkbart att föreställa sig tillvaron utan Gud står vi idag istället i ett samhälle där en sekulär livssyn framstår som helt självskriven i offentlig debatt.
En granskning av dessa idéförändringar är angelägen att göra för alla instanser i samhället – inte minst för kyrkan.

Image
PDF

28.02.2023Theofilos 2022-1/2Share this Post

Published by NLA University College

In partnership with Johannelund School of Theology


Image