Section: forum

Title: «Jeg er Den Andre»: Interkulturell kommunikasjon – hvorfor og hvordan

Author: Asle Jøssang

Institution / Affiliation: NLA Høgskolen / Fjellhaug Internasjonale Høgskole

 

Abstract

Et tegn i tiden er at stadig flere høgskoler og universiteter i Norge tilbyr studier innen det flerkulturelle feltet. Aktører i internasjonale sammenhenger og i flerkulturelle kontekster her i Norge ser behovet for å tilegne seg kunnskaper og metoder for bedre å forstå fremmede forhold og vite hvordan å håndtere de på konstruktivt vis. Dette er særlig aktuelt når kritiske og sårbare temaer står på agendaen. Denne artikkelen er en refleksjon over dette fagfeltets grunnleggende anliggende og mulighet for å skape bedre interkulturell kontakt og forståelse.

Image
PDF

28.02.2023Theofilos 2022-1/2Share this Post

Published by NLA University College

In partnership with Johannelund School of Theology


Image