Section: forum

Title: Kalāmargumentet för Guds existens

Author: Sebastian Ibstedt och David Kärrsmyr

Institution / Affiliation: 

 

Abstract

Människor har i alla tider funderat på om universum haft en begynnelse och, om det hade en begynnelse, finns det en orsak till dess existens? Det kosmologiska argumentet uppstår naturligt från den mänskliga nyfikenheten och den kanske mest grundläggande filosofiska frågan – varför finns det någonting snarare än någonting annat eller ingenting (Leibniz 1951). Man har genom tiderna närmat sig frågan på flera olika sätt vilket har gett upphov till en hel familj av kosmologiska argument. Gemensamt för dem är att de utgår från att någonting (kosmos) existerar och härleder från detta en första orsak eller tillräcklig grund för denna existens. Denna identifieras vanligtvis som Gud eller något som påminner om Gud.

Image
PDF

28.02.2023Theofilos 2022-1/2Share this Post

Published by NLA University College

In partnership with Johannelund School of Theology


Image