Section: forum

Title: Veritasprosjektet som innovasjon og verdiskapning innenfor kristen apologetikk i Norge

Author: Bjørn Hinderaker

Institution / Affiliation: NLA Høgskolen

 

Abstract

I denne refleksjonsartikkelen utforskes Veritasprosjektet som innovasjon innenfor kristen apologetikk på universitets- og høgskolesektoren i Norge. Etter en innledende del om begrepene innovasjon og verdiskapning og det strategiske utgangspunktet for Veritas-samarbeidet, presenteres de ulike strategiske initiativene i prosjektet. Avslutningsvis skisseres så mulig videre innovasjon ut fra Veritasprosjektet. Artikkelen inneholder også en kort oversikt over Veritaskonferansen fra 2013-2024 som dokumentasjon og illustrasjon.

Image
PDF

28.02.2023Theofilos 2022-1/2Share this Post

Published by NLA University College

In partnership with Johannelund School of Theology


Image