Content


intro 

Namnkristendom finns i alla sammanhang

Olof Edsinger / pp. 1-2

I dette nummer…

Lars Dahle / p. 3 


academia

peer-reviewed articles / vitenskapelige publikasjoner

A fundamental problem for skeptical theism

Atle O. Søvik / pp. 4-11

På sporet av Mostertinget

Torgeir Landro / pp. 12-29

Lutherske nettsteder i luthersk ånd?

Hans-Olav Hodøl / pp. 30-45

«Till landsmännen på andra sidan Oceanen» Evangeliska Forstarlands-Stiftelsens svenska disporamission i en tid av nationalism 1869-1887

Torbjörn Larspers / pp. 46-64


forum

Om tolerans och intoerans – eller den genuina toleransens kristna resonansbotten

Kjell O .Lejon/ pp. 65-70

Musiken bortom sfärerna – Att tänka på musik och theologi med Augustinus

Stefan Lindholm / pp. 71-77

James W. Sire (1933-2018) Unlikely Academic and Humble Apologist

Bjørn Hinderaker / pp. 78-87

One Christ – Many Witnesses  -Regnum Edinburg Centenary Series

Knud Jørgensen / pp. 88-93

World Watch List   - en presentasjon

Stig Magne Heitmann / pp. 94-102

Introducing World Watch List 2018

Open Doors / pp. 103-106

Nominell kristendom som aktuell misjonsutfordring – rapport fra en global Lausannekonsultasjon

Ingebjørg Nandrup / pp. 107-111

The missing «Christians»: A global call
- The Lausanne Rome 2018 Statement on Nominal Christianity

Lausanne Global Consultation / pp. 112-116


nota bene

John Lennox til Veritaskonferansen 2018

 / p. 127


biblos

Book review.
Jean-Luc Marion: Givenness and Revelation

Gregory J. Laughery / pp. 117-118

Book review.
Ilia Delio: Christ in Evolution and The Unbearable Wholeness of Being. God, Evolution, and the Power of Love

Gregory J. Laughery / pp. 118-121

Book review.
Jonathan Marks: Is Science Racist?

Gregory J. Laughery / p. 122

Book review. Susan G. Eastman: Paul and the Person. Reframing Paul’s Anthropology

Gregory J. Laughery / pp. 122-123

Book review. R.W.L. Moberly: The Bible in a Disenchanted Age. The Enduring Possibility of Christian Faith

Gregory J. Laughery / pp. 124-125

Book review. R.W.L. Moberly: The Bible in a Disenchanted Age. The Enduring Possibility of Christian Faith

Gregory J. Laughery / pp. 124-125

Book review. D.A. Carson (ed): The Enduring Authority of the Christian Scriptures

Gregory J. Laughery / p. 125

Book review. C. Deane-Drummond and A. Fuentes (eds): The Evolution of Human Wisdom

Gregory J. Laughery / p. 126

Open access

Learn More