Content


intro 

Den hellige Skrift

Oddvar Johan Jensen / pp. 1-4

I dette nummer…

Stefan Lindholm / pp. 4-5


academia

peer-reviewed articles / vitenskapelige publikasjoner

Implisitt skriftsyn i bøker om kristent ungdomsarbeid

Bård Eirik Hallesby Norheim / pp. 6-19

Bibelsynets systematisk-teologiske sammenheng

Gunnar Innerdal / pp. 20-32

På Luthers vis
- Om den sakssvarende bibellesnings forutsetninger og implikasjoner

Knut Alfsvåg / pp. 33-44

Å fastholde et evangelikalt bibelsyn i lys av nyere epistemologi og hermeneutikk

Espen Ottosen / pp. 45-56

The Early Rule-of-Faith Pattern as Emergent Biblical Theology

Tomas Bokedal / pp. 57-75

Hvordan lese gammeltestamentlige tekster

Torleif Elgvin / pp. 76-87

Skriftsyn og skriftbruk hjå Ole Hallesby

Hans M.Bringeland / pp. 88-109


forum

Debatten om NLAs skriftsyn vinteren 2013-2014 -Noen personlige observasjoner

Odd Sverre Hove / pp. 110-118

Hva kjennetegner et evangelikalt bibelsyn? -Utdrag fra sentrale Lausannedokumenter

Lars Dahle / pp. 119-129


biblos

Anbefalte bøker om bibelsyn

Redaksjonen / pp. 130-131

Open access

Learn More