Section: forum

Title: Mannen som kvinnans huvud – en exegetisk och praktisk mellanväg

Author: Olof Edsinger

Abstract

Trots sitt gemensamma förtroende för Bibeln som Guds ord finns det ett antal frågor där evangelikala kristna landar i olika teologiska slutsatser. Till de mest kända hör synen på sakramenten, diverse eskatologiska frågor samt den politiska staten Israel. I den här artikeln har jag för avsikt att ge mig i kast med en annan av dessa frågor – nämligen den bibliska läran om mannen som kvinnans huvud.

För det första: Vad betyder egentligen ”huvud”?
För det andra: Vem är ”kvinnan” för vilken mannen har denna roll?
För det tredje: Hur ska vi praktiskt tillämpa det som Paulus skriver?
För det fjärde: Hur relaterar apostelns ord till Bibelns undervisning om mannen och kvinnan som

Image
PDF

26.02.2021


26.02.2021


Theofilos 2020-2-3Share this Post