Section: forum

Title: Kristen apologetikk som teologi, kommunikasjon og misjonalt perspektiv

Author: Lars Dahle

Institution / Affiliation: NLA Høgskolen

 

Abstract

I denne korte refleksjonsartikkelen presenteres kristen apologetikk ut fra tre forskjellige men utfyllende perspektiver. Apologetikk kan nemlig med full rett beskrives både som et teoretisk teologisk fagfelt (science) og som en kommunikativ teologisk praksis (art). For det tredje kan apologetikk imidlertid også beskrives som et misjonalt perspektiv. Artikkelen har sitt utgangspunkt i utdanningsfaglig arbeid med pedagogiske og didaktiske spørsmål i tilknytning til studiet kommunikasjon og livssyn (KL) ved NLA Høgskolen Kristiansand.

Image
PDF

28.02.2023Theofilos 2022-1/2Share this Post

Published by NLA University College

In partnership with Johannelund School of Theology


Image