Content


intro 

Viktig hedra sanningen i en tid av falska nyheter

Olof Edsinger / pp. 129-130

Vad är grunden för vår hoppfullhet?

Stefan Gustavsson/ pp. 130-131

I dette nummer…

Lars Dahle / p. 132


academia

peer-reviewed articles / vitenskapelige publikasjoner

Guds uerkjennbarhet som teologi-og religionskritikk

Knut Alfsvåg / pp. 133-144

Erfaring og erkjennelse hos Ole Hallesby

Hans Bringeland / pp. 145-185

En liminal danningsreise? -Studenters refleksjoner rundt en pilgrimsvandring

Ove Olsen Sæle, Amund Langøy, Marit Rong / pp. 186-202


forum

Har kyrkan en politisk uppgift? – Ett lutherskt perspektiv

Torbjörn Johansson / pp. 203-210

Gud: Återkomsten av Joel Halldorf – En recensionsartikel

Stefan Swärd / pp. 211-217

Når troen bliver usynlig og utydelig

Bodil Skjøtt / pp. 218-225

Cognitive Dissonance  as a Missiological Challenge and Opportunity –An Evangelical Perspective  on Western Europe

Lars Dahle / pp. 226-235

The Arusha Call  to Discipleship (2018) – A report from the Arusha Conference

Knud Jørgensen / pp. 236-240

In Memoriam: Knud Jørgensen

Rolf Kjøde / pp. 241-244

Hvorfor støtter evangelikale i USA Donald Trump?

Kåre Melhus / pp. 245-252


nota bene

Apologetikk i Norden

 / pp. 260-262


biblos

biblos-om aktuelle bøker

Bjørn Hinderaker / p. 253

Book review. Ingolf U. Dalferth and Michael Ch. Rodgers, eds: Conversion

Gregory J. Laughery / pp. 253-254

Book review. Anselm K. Min, ed: Faith, Hope, Love, and Justice: The Theological Virtues Today

Gregory J. Laughery / pp. 254-255

Book review. Michael J. Thate, Kevin J. Vanhoozer, Constantine R. Campbell, eds: “In Christ” in Paul

Gregory J. Laughery / pp. 256-257

Book review. Augustín Fuentes and Aku Visala eds: Verbs, Bones, and Brains. Interdisciplinary Perspectives on Human Nature

Gregory J. Laughery / pp. 258-259

Open access

Learn More