Content


intro 

Cartesius redivivus?

Stefan Lindholm / pp. 1-4

I dette nummer…

Stefan Lindholm / pp. 4-5


forum

Sannhet som tema i Cape Town-erklæringen

Lars Dahle / pp. 6-8

Sannhetens folk
- Hvorfor sannheten er så viktig

Os Guinness / pp. 9-13

Dödahavsrullarna

Stefan Green / pp. 14-23

Fungerer moralsk objektivisme uten Gud?

Peter S. Williams / pp. 24-40

Hell’s Bells for Bell’s Hell

Ray Baker / pp. 41-54

European Leadership Forum 2011

Tom Arne Møllerbråten/ pp. 55-56


biblos

Open access

Learn More