Content


intro 

Rosenius och vår tids historiebruk

Kjell O. Lejon / pp. 145-146

I dette nummer…

Stefan Lindholm / p. 147


academia

peer-reviewed articles / vitenskapelige publikasjoner

”Märkwärdiga exempel af de helige martyrer” 1848 C. O. Rosenius och kyrkans martyrer

Torbjörn Larspers / pp. 148-160

Katolske lesninger av Søren Kierkegaard Fra Romano Guardini til John Caputo

Ståle Johannes Kristiansen / pp. 161-170

The Need for a Comprehensive Revelation - A Christological Solution to J. L. Schellenberg’s Hiddenness of God Argument

Espen Ottosen / pp. 171-184

Hva er en TV-gudstjeneste? Om TV-gudstjenesten som gudstjeneste og fjernsynsprogram, og seeren som deltaker og betrakter

Hans-Olav Hodøl og Egil Sæbø / pp. 185-201


forum

Marknadsmodellen - Sekularisering som resultatet av försämrat utbud, inte av sviktande efterfrågan

Per Ewert / pp. 202-214

Rosenius i framtiden
- Några forskningsfrågor efter 200 år

Oloph Bexell / pp. 215-224

Integral mission - Diakoni og evangelisering

Knud Jørgensen / pp. 225-230

The Discipline of Journalism - Reflections from a Christian Perspective

Kåre Melhus / pp. 231-245

Beauty and Apologetics

William Edgar / pp. 246-255

Granskning av den sekulära vetenskapen

Ola Hössjer / pp. 256-276

En helhetlig religionspedagogisk tilnærming til sannhetsspørsmålet - Sluttrapport fra trosopplæringsprosjektet «Hvorfor akkurat Jesus?»

Bjørn Hinderaker / pp. 277-288

Det svåra med att tala om en enkel Gud Recensionsartikel om The God of the Bible and the God of the Philosophers

Stefan Lindholm / pp. 289-295


nota bene!

Ny bok till minne av Carl Olof Rosenius 200-års jubileum

 / pp. 296-297


biblos

Book review. J.A. Anderson and W.A. Dyrness: Modern Art and the Life of a Culture. The Religious Impulses of Modernism

Gregory J. Laughery / pp. 298-299

Open access

Learn More