Content


intro 

Om ord och uppmärksamhet

Stefan Lindholm /pp. 1-2

I dette nummer …

Stefan Lindholm / p. 2-3


academia

peer-reviewed articles / vitenskapelige publikasjoner

Jesus som själavårdare: Ett hermeneutiskt teologiskt studium

Lars-Göran Sundberg / pp. 4-19

Kant, moral och rationalitet

Mats Selander / pp. 20-32

Trossamfunn under lupen: Hvordan slipper journalistene gjennom nåløyet?

Espen Sørmo Strømme / pp. 33-50

Dr. Harry Lindblom: Swedish Evangelical Free Churchman and Co-laborer with Pentecostal Churchman Lewi Pethrus, 1924-1939

David M. Gustavsson / pp. 51-78

In the Beginning was Pre-Evangelism: An Examination of Francis Schaeffer’s Doctrine of Creation as an Apologetic

Christopher Talbot / pp. 79-94

Evolusjonsbiologi som teologisk og filosofisk prosjekt

Knut Alfsvåg / pp. 95-112

Nyhetshistorier om dødshjelp: En analyse av personfokuserte nyheter om eutanasi i norske medier

Hilde Kristin Dahlstrøm / pp. 113-131

Theologia regenitorum hos Johann Gerhard: Et erkendelsesteoretisk spørgsmål i den lutherske ortodoksi

Lars Malmgaard Jensen / pp. 132-150

Samarbetskyrkor: potential och hinder

Leif Nordenstorm / pp. 151-167


forum

Et mediesenter ble forløperen for NLA Gimlekollen Historisk oversikt og personlige minner ved 40 årsjubileet september 2021

Asbjørn Kvalbein / pp. 168-176

John Stott och karismatisk teologi

Per-Axel Sverker / pp. 177-190

Är han en sann rosenianare, eller en sån där karismatiker? Berättelsen om Zakarias Lindmark

Tommy Hargemark / pp. 191-201

Egil A. Wyller – filosof og kristen tenkjar

Johannes Kleppa / pp. 202-203

Media Engagement beyond the Coronavirus

Rudolf Kabutz and Lars Dahle / pp. 204-214

An Interdisciplinary Inquiry into Dating the Fourth Gospel, Part I: John 5:2 and Papyrus 52

Peter S. Williams / pp. 215-233

A Summary of Approaches to the Interpretation of the Creation Narratives in the Early Chapters of Genesis

John Spence / pp. 234-251


biblos

biblos - anmeldelser

Bjørn Hinderaker (red.) / pp. 252–264


nota bene

Lausanne Europe 20/21 Conversation and Gathering

pp. 265–270

Open access

Learn More