Content


intro 

Om analys och mystik i teologin

Stefan Lindholm / pp. 1-2

I dette nummer…

Stefan Lindholm / pp. 2-3


academia

Lutheranism or Secularism?
-Perspectives on the Lutheran Foundation of the Scandinavian Welfare States – and Signs of New Religious Impulses in the Contemporary Secular Setting

Kjell O. Lejon / pp. 4-12

The Aposteriori Wager:
Pascal Meets Bayes

Ola Hössjer / pp. 13-32

Den rette Forkjerlighed …
Et overset element i Kierkegaards «Kjerlighedens Gjerninger»

Carsten Elmelund Petersen / pp. 33-47

Økonomiske effekter av religiøse holdninger til arbeid og næringsvirksomhet:
- Et overblikk og et rammeverk for videre forskning

Magne Supphellen / pp. 48-61


forum

Symposium:
Uppståndelsen
Jesus’ Resurrection and Christian Origins

N.T. Wright / pp. 62-71

Symposium:
Uppståndelsen
The Resurrection of Jesus’ Timeline

Gary R. Habermas / pp. 71-79

Symposium: 
Uppståndelsen
Replik på N. T. Wright och Gary R. Habermas nytestamentliga perspektiv

Tomas Bokedal/ pp. 80-85

Tro og fornuft hos Søren Kierkegaard
-Aspekter fra et gennemgående tema

Jakob Valdemar Olsen / pp. 86-94

Huler og hobbiter, hell og helliggjørelse

Bjørn-Are Davidsen / pp. 95-101

Woody Allen x3
-Nostalgi, åtrå och girighet

Martin Ricksand / pp. 102-107

Viktige kristne filosofer i vår tid

Espen Ottosen / pp. 108-112


nota bene!

Media and Mission in a Globalized World - A Call to Action from the Lausanne Global Consultation on Media and the Gospel

Lars Dahle, Julia Cameron, Finny Philip. Tony Watkins / pp. 113-115


biblos

Bokanmeldelse:
Ken Myers
All God’s Children & Blue Suede Shoes: Christians and Popular Culture

Sebastian Rehnman / pp. 118-119

Bokanmeldelse:
Garth L. Hallett
Theology within the Bounds of Language: A Methodological Tour

Sebastian Rehnman / pp. 96-98

Bokanmeldelse:
Oliver Crisp, red.
A Reader in Contemporary Philosophical Theology

Ray Baker / pp. 120-122

Bokanmeldelse:
Johannes Hellberg, Rune Imberg &Torbjörn Johansson (red.)
Fri och bunden. En bok om teologiskantropologi

Erik J Andersson / pp. 122-124

Bokanmeldelse:
Gregory K. Beale A New Testament Biblical Theology: The Unfolding of the Old Testament in the New

Vesa Ollilainen / pp. 124-126

Open access

Learn More