Content


intro 

”We dare not neglect the Academy”

Lars Dahle / pp. 1-2

I dette nummer…

Stefan Lindholm / pp. 2-3


academia

The Problem of Evil:
Analytic Philosophy and Narrative

Eleonore Stump / pp. 4-15

Den evangelikala väckelsen och moderniteten

Joel Halldorf / pp. 16-31

Folkkyrkan som politisk aktör i det postkristna samhället

Patrik Hagman / pp. 32-44


forum

Symposium:
Folkkyrkan som politisk aktör i det postkristna samhället Kan inte kyrkan vara både opinionsbildare och en profetisk alternativ gemenskap?

Stefan Swärd / pp. 45-48

Symposium:
Folkkyrkan som politisk aktör i det postkristna samhället
Folkekyrkjer i ”fellesrommet”

Egil Morland / pp. 48-52

Symposium: Folkkyrkan som politisk aktör i det postkristna samhället Slutreplik

Patrik Hagman/ pp. 52-54

En misjonerendefolkekirke
 – Folkekirkens grenser

Berit Nøst Dale / pp. 55-58

Samtal med professor Eleonore Stump

Stefan Lindholm / pp. 59-65

Les Mis - fengende og frigjørende

Margunn Serigstad Dahle / pp. 66-69

De mänskliga rättigheternas grund - Om rättspositivism och naturrätt i ett postmodernt samhälle

Ruth Nordström / pp. 70-78

Sosiale medier – i mediekritisk og missiologisk perspektiv

Lars Dahle / pp. 79-84

Mellom logikk og lengsel: C.S. Lewis etter 50 år

Bjørn-Are Davidsen / pp. 85-90


nota bene!

Hauge School of Management:
Hvorfor en økonomiutdannelse basert på arven etter Hans Nielsen Hauge?

Cathrine Borgen, Stephen Reid, Magne Supphellen / pp. 91-94

Edith Schaeffer (1914 – 2013)
in memoriam

Stefan Gustavsson / p. 94


biblos

Bokanmeldelse:
Marshall, David Why the Jesus Seminar can't find Jesus, and Grandma Marshall Could: A Populist Defense of the Gospels

Bjørn Hinderaker / pp. 95-96

Bokanmeldelse:
Vivian & Boris Salo Den kära leken

Erik J Andersson / pp. 96-98

Bokanmeldelse:
Magnus Lundberg & David Westerlund (red.) Religion i Latinamerika

Erik J Andersson / pp. 98-99

Bokanmeldelse:
David Instone-Brewer The Jesus Scandals: Why he shocked his contemporaries (and still shocks today)

Tom Arne Møllerbråten / pp. 99-100

Bokanmeldelse:
Margunn S. Dahle (red.) Våg å tenke - En jubileumslærebok

Egil Sæbø / pp. 100-101

Open access

Learn More