Content


intro 

Arven fra Lausanne

Lars Dahle / pp. 1-2

I dette nummer…

Stefan Lindholm / pp. 2-3


academia

peer-reviewed articles / vitenskapelige publikasjoner

Vår Gud är en förtärande eld:
den bibliska grunden för konditionalism

Ray Baker / pp. 4-19

Kants oppgjør med gudsbevisene

Espen Ottosen / pp. 20-32

The Problem of Evil: A New Confusion

Sebastian Rehnman / pp. 33-37

”Hva vi er, har Gud vært, og hva Gud er, skal vi bli”
- Kritikk av treenighetslæren i mormonismen, Oneness Pentecostalism og trosbevegelsen

Knut Alfsvåg / pp. 38-47

A Contextual Analysis of the Two Regiments in the
Swedish Luther Renaissance

Leif Svensson / pp. 48-67

”Troen favner om Kristus” - Noen hovedtrekk ved Martin Luthers forståelse av troens egenart ifølge Store Galaterbrevskommentaren 1531 (1535)

Ragnar Skottene / pp. 68-81

Heidelbergkatekesen 450 år

Sebastian Rehnman / pp. 82-97


forum

The Grand Design
– Stephen Hawkings kosmologiska kamp mot Gud

Markus Högås / pp. 98-115

Lausanne fyller 40 år - Et globalt evangelikalt nettverk på kryss og tvers

Knud Jørgensen / pp. 116-123

Vilket samhälle? Vilket motstånd? - En recensionsartikel om Om Kristet Motstånd

Daniel Ringdahl / pp. 124-134

Replik till Jakob Olsen om Schaeffer och Kirkegaard

Peter Henrysson / pp. 135-137

Søren Kierkegaard, argumenter og objektivitet

Jakob Valdemar Olsen / pp. 138-141

Silent Movie
- Noah og Aronofskys tavse Gud

Jens Bruun Kofoed / pp. 142-146

Lars von Trier x3:
Perversioner, relationer och komplikationer

Martin Ricksand / pp. 147-154


nota bene!

Gud og vitskapen
- om å kunne ha to tanker i hodet samtidig

Lars Dahle / pp. 155-158


biblos

Bokanmeldelse:
Kullerud, Ole Fredrik: Det utvidede ekteskapsbegrepet. Den norske kirkes Samlivsutvalg og Bispemøte om kjønn og samliv: En analyse av to dokumenter fra 2013. FBBs skriftserie nr. 1, 2014.

Bjørn Hinderaker / pp. 159-160

Bokanmeldelse:
Joel B. Green (red.): Dictionary of Scripture and Ethics

Karl Henrik Wallerstein / pp. 161-163

Open access

Learn More